11 2267-1100

Tinta Plotter Special Black

F. Pires

Tintas

Marca: F. Pires
Tipos de Tintas: Plotter HP
Modelos de Plotters: HP 500 / 510 / 800
Tinta Plotter Special Black
Descrição do Produto: